Κωνσταντουλάκης Ευστράτιος

DDS. MSc. Χειρουργός Οδοντίατρος
Ειδικευμένος στην προσθετική και στα οδοντικά εμφυτεύματα

Στεφάνες Πρόσθιες/Οπίσθιες - Γέφυρες

Στεφάνες Πρόσθιες

Περιστατικό 1

Περιστατικό 2

Περιστατικό 3

Περιστατικό 4

Περιστατικό 5

Περιστατικό 6

Περιστατικό 7

Περιστατικό 8

Περιστατικό 9

Περιστατικό 10

Περιστατικό 11

Στεφάνες Οπίσθιες

Περιστατικό 1

Περιστατικό 2

Περιστατικό 3

Περιστατικό 4

Περιστατικό 5

Περιστατικό 6

Γέφυρες

Περιστατικό 1

Περιστατικό 2

Περιστατικό 3

Περιστατικό 4

Περιστατικό 5

Περιστατικό 6

Διαβάστηκε 10977 φορές