Κωνσταντουλάκης Ευστράτιος

DDS. MSc. Χειρουργός Οδοντίατρος
Ειδικευμένος στην προσθετική και στα οδοντικά εμφυτεύματα

Κινητές (επένθετες) - Ακίνητες κατασκευές

Ολική στοματική αποκατάσταση με κινητές κατασκευές

Περιστατικό 1

Περιστατικό 2

Περιστατικό 3

Περιστατικό 4

Περιστατικό 5

Περιστατικό 6

Περιστατικό 7

Περιστατικό 8

Περιστατικό 9

Περιστατικό 10

Περιστατικό 11

Περιστατικό 12

Ολική στοματική αποκατάσταση με ακίνητες κατασκευές

Περιστατικό 1

Περιστατικό 2

Περιστατικό 3

Περιστατικό 4

Περιστατικό 5

Περιστατικό 6

Περιστατικό 7

Περιστατικό 8

Περιστατικό 9

Περιστατικό 10

Περιστατικό 11

Περιστατικό 12

Περιστατικό 13

Περιστατικό 12

Περιστατικό 12

Διαβάστηκε 5024 φορές