Κωνσταντουλάκης Ευστράτιος

DDS. MSc. Χειρουργός Οδοντίατρος
Ειδικευμένος στην προσθετική και στα οδοντικά εμφυτεύματα

Κινητή Προσθετική

Ολικές Οδοντοστοιχίες

Περιστατικό 1

Περιστατικό 2

Περιστατικό 3

Περιστατικό 4

Περιστατικό 5

Περιστατικό 6

Περιστατικό 7

Μερικές Οδοντοστοιχίες

Σύνδεσμοι ακριβείας (Attachments)

Περιστατικό 1

Περιστατικό 2

Περιστατικό 3

Άμεσες Οδοντοστοιχίες

Περιστατικό 1

Μεταβατικές Οδοντοστοιχίες

Περιστατικό 1

Διαβάστηκε 5002 φορές