Κωνσταντουλάκης Ευστράτιος

DDS. MSc. Χειρουργός Οδοντίατρος
Ειδικευμένος στην προσθετική και στα οδοντικά εμφυτεύματα

Εμφράξεις (σφραγίσματα)

Εμφράξεις (σφραγίσματα)



Περιστατικό Α













Περιστατικό Β






Περιστατικό Γ









Διαβάστηκε 4542 φορές