Κωνσταντουλάκης Ευστράτιος

DDS. MSc. Χειρουργός Οδοντίατρος
Ειδικευμένος στην προσθετική και στα οδοντικά εμφυτεύματα

Περιγραφή Υπηρεσιών

Άμεση οδοντοστοιχία είναι η ολική ή μερική οδοντοστοιχία που κατασκευάζεται πριν από την εξαγωγή των υπαρχόντων φυσικών δοντιών και τοποθετείται αμέσως μετά την εξαγωγή τους.Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα αυτής της τεχνικής…
Το πλεονέκτημα αυτού του τύπου γέφυρας είναι ότι τα δόντια στηρίγματα τροχίζονται πολύ λίγο και μόνο από την πίσω (γλωσσική ή υπερώια) πλευρά. Αντικαθιστά το δόντι ή τα δόντια που…
Η επένθετη οδοντοστοιχία (άνω ή κάτω γνάθου) όταν είναι τοποθετημένη στο στόμα οπτικά δεν διαφέρει από την κλασική ολική οδοντοστοιχία. Η διαφορά της είναι ότι στηρίζεται και συγκρατείται από κάποια…
Η μερική οδοντοστοιχία (Μ.Ο.) είναι μια προσθετική εργασία που κατασκευάζεται σε περιπτώσεις που λείπουν μερικά δόντια (όχι όλα) και έχει ως στόχο να αντικαταστήσει τόσο τα δόντια όσο και τους…
Οι ολικές οδοντοστοιχίες (μασέλες, μάσκες) είναι κινητές προσθετικές εργασίες που κατασκευάζονται για ασθενείς οι οποίοι έχουν χάσει τα δόντια της μίας ή και των δύο γνάθων τους.Η ολική οδοντοστοιχία (…
Η Στεφάνη (ή θήκη ή κορώνα ή κούπα) είναι μια προσθετική κατασκευή που καλύπτει (σκεπάζει) πλήρως ένα δόντι το οποίο προηγουμένως έχει τροχιστεί.Συνήθως κατασκευάζεται για να αποκαταστήσει τη μορφή και…
Τα οδοντικά εμφυτεύματα αποτελούν στα χέρια του οδοντιάτρου ένα πολύτιμο βοήθημα και μια σπουδαία εναλλακτική τεχνική που του δίνει τη δυνατότητα κατασκευής διαφόρων προσθετικών εργασιών, προκειμένου να λύσει απλά ή…