Κωνσταντουλάκης Ευστράτιος

DDS. MSc. Χειρουργός Οδοντίατρος
Ειδικευμένος στην προσθετική και στα οδοντικά εμφυτεύματα

Ολοκεραμικά



Ολοκεραμικές Στεφάνες



Περιστατικό Α











Περιστατικό 2Α











Περιστατικό Β











Περιστατικό 2Β











Περιστατικό Γ











Περιστατικό 2Γ











Περιστατικό Δ











Περιστατικό 2Δ











Περιστατικό Ε











Περιστατικό ΣΤ











Περιστατικό Ζ









 

 

 





Ολοκεραμικές Όψεις



Περιστατικό Α











Περιστατικό Β











Περιστατικό Γ











Περιστατικό Δ











Περιστατικό Ε











Περιστατικό ΣΤ









Διαβάστηκε 2954 φορές